T.Vinh  0965448866 - 0918589292 - 0904718779KHAI GIẢNG LỚP HỌC MỚI


Đáp ứng nhu cầu của học sinh, trung tâm mở các lớp học thêm cho các khối lớp từ 6 đến 12, các môn học.

- Lớp luyện thi THPT Quốc Gia cho học sinh khối 12

- Lớp luyện thi vào 10 cho học sinh khối 9

- Bồi dưỡng kiến thức cơ bản - nâng cao cho học sinh từ lớp 6 đến 12

- Luyện thi Đại học, luyện thi Liên thông

 Đăng ký học thử 2 buổi miễn phí.

Liên hệ T.Vinh 0965448866 - 0918589292 - 0904718779

Địa chỉ: 

Các bài khác

trung tam gia su