T.Vinh  0965448866.  LUYỆN THI ĐẠI HỌC - LUYỆN THI CHUYỂN CẤP - BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI - DẠY KÈM HỌC SINH - DẠY HỌC SINH THEO NHÓM ..Các bài tập về nguyên hàm và tích phân
Các dạng bài tập liên quan đến đại số tổ hợp và xác suất
Các dạng bài tập liên quan đến đồ thị hàm số,ứng dụng của đạo hàm, tiếp tuyến ...
Công thức lượng giác, chứng minh đẳng thức lượng giác, phương trình lượng giác, các bài toán liên quan đến lượng giác ...
Các dạng bài tập liên quan đến mũ - logarit, phương trình, hệ phương trình, bất phương trình...
Các dạng bài tập về nguyên hàm, tích phân
Chương 1: ĐỒ THỊ HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN
Các dạng bài tập liên quan đến mũ - logarit, phương trình, hệ phương trình, bất phương trình
Các dạng bài tập liên quan đến đại số tổ hợp và xác suất
Công thức lượng giác, chứng minh đẳng thức lượng giác, phương trình lượng giác, các bài toán liên quan đến lượng giác ...
Đề tham khảo kiểm tra giữa học kì 1, căn bâc hai, rút gọn biểu thức, tính giá trị biểu thức ...
trung tam gia su